Abú Hámid al-Gharnátí

Text hesla

Abú Hámid al-Gharnátí, 1080 – 1170 — arabský geograf a cestovateľ pôvodom z andalúzskej Granady. Jeden z najväčších stredovekých cestovateľov po arabskom i nearabskom svete. Ako 51-ročný prešiel cez Kaukaz do povodia rieky Volga a k Aralskému jazeru, kde zhromaždil správy o dovtedy málo známych národoch. Krátko žil aj v Uhorsku, Damasku a Iraku. Napísal kozmografiu Dar srdciam (Tuhfat al-albáb).

Zverejnené v auguste 1999.

Abú Hámid al-Gharnátí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abu-hamid-al-gharnati