abstraktná syntéza logického obvodu

Text hesla

abstraktná syntéza logického obvoduinform. proces získavania formálneho opisu správania navrhovaného logického obvodu (napr. vo forme boolovských funkcií, automatu, VHDL ap.) zo slovného opisu správania v prirodzenom jazyku.

Zverejnené v auguste 1999.

Abstraktná syntéza logického obvodu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abstraktna-synteza-logickeho-obvodu