absentium ablegatus

Text hesla

absentium ablegatus [-cium; lat.] — právnický termín, ktorý určoval postavenie zástupcu delegáta na uhorskom sneme. Vznikol po rozdelení snemu na hornú a dolnú tabulu na základe zákona z 1608. Delegát mohol vyslať svojho zástupcu, ktorý mal právo zúčastniť sa na rokovaní snemu a vstupovať do rozpravy, nemal však hlasovacie právo.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

Absentium ablegatus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absentium-ablegatus