Abrahamowiczová, Danuta

Text hesla

Abrahamowiczová [-čo-] (Abrahamowicz), Danuta, 18. 1. 1937 Kurhany, oblasť Rivne, Ukrajina – 27. 3. 1995 Krakov, Poľsko — poľská prekladateľka a slovakistka. Venovala sa publicistickej a výskumnej práci v oblasti poľsko-slovenských literárnych vzťahov a do poľštiny prekladala slovenskú prózu a poéziu. Spoluautorka Malého slovensko-poľského a poľsko-slovenského slovníka (2 zv., 1994).

Zverejnené v auguste 1999.

Abrahamowiczová, Danuta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abrahamowiczova-danuta