Abilene

Text hesla

Abilene [ebilín] — mesto v USA v štáte Texas na juž. výbežkoch Veľkých prérií asi 200 km záp. od aglomerácie Dallas-Fort Worth; 122-tis. obyvateľov (2015), aglomerácia 165-tis. obyvateľov (2010). Stredisko poľnohospodárskej oblasti a oblasti ťažby ropy a zemného plynu. Priemysel potravinársky (spracovanie poľnohospodárskych produktov), strojársky, elektronický. Dve univerzity (založené 1891 a 1906).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. augusta 2016.

Abilene [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abilene