Aberdeen

Text hesla

Aberdeen [ebedín] — prístavné mesto v Spojenom kráľovstve v severových. Škótsku na pobreží Sev. mora medzi ústiami riek Don a Dee; 197-tis. obyvateľov (3. najväčšie mesto Škótska, 2014). Obchodné, kultúrne a dopravné stredisko severových. Škótska. Priemysel ťažobný (sídlo mnohých ropných ťažobných spoločností), petrochemický, rybný, strojársky (lodiarsky), textilný, papiernický, drevársky. Významný rybársky prístav.

Mesto vzniklo 1891 spojením 2 stredovekých sídel: Old Aberdeenu (Starý Aberdeen; založený 580 ako biskupské sídlo Aberdon na južnom brehu Donu, 1336 takmer zničený Eduardom III., 1489 získal štatút mesta) a New Aberdeenu (Nový Aberdeen; 1179 získal mestské práva, významný prístav a obchodné centrum na severnom brehu Dee, počas jakobitských vojen bol oporou stuartovských pretendentov, jeho ekonomický rozmach nastal v 18., a najmä v 19. stor.). Dnešná univerzita vznikla 1860 spojením katolíckej King’s College (založená 1494 v Old Aberdeene) a protestantskej Marischall College (založená 1593 v New Aberdeene). Významné architektonické pamiatky (katedrála Saint Machar z 15. stor.), galérie, múzeá.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. augusta 2016.

Aberdeen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aberdeen