Abéché

Text hesla

Abéché [abeše] — mesto vo vých. Čade, administratívne stredisko regiónu Ouaddaï (arabsky Wadaj); 98-tis. obyvateľov (3. najväčšie mesto štátu, 2009). V 16. – 19. stor. centrum obchodu s otrokmi, od pol. 19. stor. hlavné mesto sultanátu Wadaj, v súčasnosti obchodné stredisko regiónu s chovom dobytka; spotrebný priemysel, výroba prikrývok z ťavej vlny. Cestný uzol na križovatke bývalých karavánových trás a na Transsaharskej ceste (z Bengázi k Stredozemnému moru), letisko. Početné mešity.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. júla 2016.

Abéché [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abeche