Abbottová, Grace

Text hesla

Abbottová [eboto-] (Abbot), Grace, 17. 11. 1878 Grand Island, Neb. – 19. 6. 1939 Chicago — americká sociálna reformátorka, delegátka USA v Medzinárodnej organizácii práce (1935, 1937). Na čele oddelenia detskej práce v Children’s Bureau prijala prvý federálny štatút limitujúci zamestnanosť mladistvých (Keating-Owen Act, 1916). R. 1921 – 34 riaditeľka Children’s Bureau.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

Abbottová, Grace [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abbottova-grace