Abasıyanık, Sait Faik

Text hesla

Abasıyanık, Sait Faik, 23. 11. 1906 Adapazarı – 11. 5. 1954 Istanbul — turecký prozaik. Písal najskôr poéziu, neskôr už len prózu. Okrem zbierky veršov a 2 románov 1936 – 54 publikoval 13 zbierok poviedok. Priekopník moderne chápanej psychologickej poviedky. Usiloval sa preniknúť do vnútra svojho hrdinu – malého človeka konfrontovaného s rozporuplnou realitou. Mnohé poviedky sú vnútorným monológom rozvíjajúcim myšlienku o živote a jeho hodnotách, o ľuďoch a o prírode, reflexia prevláda nad epickými prvkami. Zbierky: Samovar (Semaver, 1936), Vodojem (Sarniç, 1939), Nepotrebný človek (Luzumsuz Adam, 1948), Posledné vtáky (Son kuşlar, 1952) a i., slovenský výber vyšiel pod názvom Žena v lastovičom hniezde (1982).

Zverejnené v auguste 1999.

Abasıyanık, Sait Faik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abasiyanik-sait-faik