abandonácia

Text hesla

abandonácia [fr.] — vyradenie, odvoz, resp. likvidácia opotrebovaných výstavných zariadení, resp. zničených exponátov a ich častí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Abandonácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abandonacia