Corbató, Fernando J.

Text hesla

Corbató [kor-], Fernando José, 1. 7. 1926 Oakland, Kalifornia — americký informatik. Prispel k zefektívneniu vyžívania počítačov zavedením konceptu zdieľania času. Za svoje výsledky získal 1966 McDowellovu a 1990 Turingovu cenu.

Text hesla

Corbató [kor-], Fernando José, 1. 7. 1926 Oakland, Kalifornia — americký informatik. Prispel k zefektívneniu vyžívania počítačov zavedením konceptu zdieľania času. Za svoje výsledky získal 1966 McDowellovu a 1990 Turingovu cenu.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Corbató, Fernando J. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/corbato-fernando-j