Creative Commons CC0

Ilustrácia je zverejnená za podmienok verejnej licencie CC0 No Rights Reserved (bez vyhradených práv), čo znamená, že autor sa zriekol autorských práv do najširšej zákonom prípustnej miery. Ďalšie detaily možno nájsť na stránke, ktorej adresa je uvedená v položke URL diela.

Diela zverejnené za podmienok CC0 možno šíriť a upravovať bez obmedzení.

Viac informácií o licenciách Creative Commons nájdete na na stránke Creative Commons Slovensko.