Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Vyhľadávanie podľa kategórií

Zobrazené heslá 401 – 450 z celkového počtu 15810 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

abundancia

abundancia [lat.] — početnosť; počet jedincov rastlinného alebo živočíšneho druhu (rodu alebo čeľade) na jednotku plochy alebo objemu, napr. počet bukov lesných na 1 km2, počet dafnií v 1 m3 vody.

abundančná dynamika

abundančná dynamika — zmeny početnosti populácie, ktoré sú dôsledkom rozdielu jej rastu a úbytku.

Abú Nuvás

Abú Nuvás, al-Hasan ibn Háni’ al-Hakamí, 756 alebo 762 Ahváz, Irán – 813 alebo 815 asi Bagdad — najznámejší arabský básnik abbásovských čias. Žil v Basre, neskôr v Bagdade. Pestoval všetky tradične žánre, písal však najmä pijanskú, ľúbostnú a loveckú poéziu; tradičný začiatok arabskej ódy (→ kasída) nahradil ľúbostnou lyrikou. Žil výstredným životom, stolovník kalifov (o. i. Hárúna ar-Rašída), hrdina rozprávok Tisíc a jedna noc; ako starec sa oddal zbožnosti.

abura

abura, aj bahia, subaha, elilom, maza, vuku, mujiwa — mäkké svetlohnedé až červenkastohnedé drevo z tropických stromov Mitragyna ciliata a Mitragyna stipulosa z čeľade marenovité pochádzajúce zo záp. Afriky (Gabon, Pobrežie Slonoviny), hustota 460 – 480 kg/m3. Má širokú beľ, nevýraznú textúru, je málo odolné proti hnilobe; dobre sa suší a opracúva. Používa sa na výrobu podláh, dvier, dýh ap.

Abú Rawáš

Abú Rawáš — archeologická lokalita na záp. brehu Nílu asi 10 km severne od Gízy. Dominujú jej zvyšky hrobového komplexu tretieho panovníka 4. dynastie Radžedefa nachádzajúce na najsevernejšom okraji kráľovského pohrebiska (tzv. mennoferská nekropola panovníkov Starej ríše). Pri severových. rohu pyramídy (predpokladá sa, že nebola nikdy dokončená) boli v ruinách zádušného chrámu objavené fragmenty sôch Radžedefa a príslušníkov kráľovskej rodiny. Pri jej juhozáp. rohu ležia zvyšky satelitnej pyramídy, pred jej vých. stenou, južne od zádušného chrámu, sa nachádza severo-južne orientovaná jama na pohrebný čln. Celý hrobový komplex bol obklopený ohradným múrom s oblými rohmi, ktorého zvyšky sa našli v severozáp. časti. V okolí komplexu sú hrobky súkromných osôb pochádzajúce z 3. tisícročia pred n. l.

ab Urbe condita

ab Urbe condita [konditá; lat.], a. U. c., ab U. c. — od založenia mesta (Ríma). Letopočet v Ríme mal svoj začiatok v roku založenia mesta 753 pred n. l.

Abúsír

Abúsír, gr. Busiris — archeologická lokalita na záp. brehu Nílu asi 25 km juhozáp. od Káhiry predstavujúca rozľahlé pohrebisko Starej ríše s kráľovskými a súkromnými hrobkami. Na práce nemeckých egyptológov zo začiatku 20. stor. nadviazali v 60. rokoch výskumy Čs. (dnes Českého) egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktoré pokračujú dodnes. Na sev. hraniciach sa rozkladajú zvyšky slnečného chrámu postaveného prvým panovníkom 5. dynastie Weserkafom. Abúsíru dominujú pyramídy panovníkov Sahureho, Neferirkareho a Niuserreho z 5. dynastie. Južne a juhozápadne od Neferirkareho pyramídy sa nachádza pyramídový komplex jeho manželky Chentkaus II. a nedokončená pyramída kráľa Raneferefa. V okolí kráľovských pyramíd sú hrobky príslušníkov kráľovských rodín a vysokých štátnych úradníkov, ku ktorým patrí aj hrobka vezíra a Niuserreho zaťa Ptahšepsesa. Súkromné hrobky typu mastaby siahajú až k juž. hraniciam Abúsíru so Sakkárou. Juhozápadne od Raneferefovej nedokončenej pyramídy je skupina šachtových hrobov, ktoré pochádzajú z 26. – 27. dynastie. Z nich sa dosiaľ podarilo preskúmať hrobku Udžahorresneta a Iufaa.

abusus non tollit usum

abusus non tollit usum [abúzus nón úzum; lat.] — zneužívanie neruší právo užívania; rímska právna zásada: tým, že je určitý právny poriadok zneužívaný, ešte nestráca platnosť.

Abú Tammám

Abú Tammám, Habíb ibn Aus, 804 alebo 806 Džásim, Sýria – 29. 8. 846 Mosul, Irak — arabský básnik. Písal ódy, v ktorých oslavoval víťazstvá Arabov nad Byzantíncami a odpadlíkmi, ľúbostné básne a asketickú poéziu (zuhdíját). Vynikol ako zostavovateľ básnických antológií. Najznámejšia je jeho Kniha odvahy (Kitáb al-Hamása) obsahujúca ukážky z tvorby 570 predislamských a ranoislamských básnikov.

Abú Zabí

Abú Zabí, arabsky Abú Dhabi — najväčší emirát Spojených arabských emirátov; 73 548 km2, 2,657 mil. obyvateľov (2014), administratívne stredisko Abú Zabí. Rozprestiera sa v severových. časti Arabského polostrova pri pobreží Perzského zálivu od polostrova Katar po sev. výbežok Ománu. Súčasťou Abú Zabí je viacero malých ostrovov. Územie vypĺňa púšť Rub al-Chálí, pri pobreží rovinný reliéf, smerom do vnútrozemia výšky stúpajú do 150 m n. m. Suché tropické podnebie s nepatrným množstvom zrážok. Značné zásoby ropy (vyše 2,8 mld. ton), ťažba dosahuje ročne niekoľko desiatok mil. ton. Rozvinutý ťažobný, petrochemický, chemický (výroba priemyselných hnojív) a cementársky priemysel; odsoľovanie morskej vody. V oázach (al-Dživa, al-Burajmi) pestovanie datlí, pšenice, prosa, tabaku, ciroku, zeleniny. Pri pobreží lov perál a rybolov. Cestné spojenie s Katarom a Dubajom, diaľnica z mesta Abú Zabí do al-Ajnu, najväčšie námorné prístavy v meste Abú Zabí a na ostrove Das, medzinárodné letisko v meste Abú Zabí.

Abú Zabí

Abú Zabí, arab. Abú Dhabi — hlavné mesto a prístavné mesto Spojených arabských emirátov, administratívne stredisko emirátu Abú Zabí; 1,146 mil. obyvateľov (2014). Politické, priemyselné, obchodné a kultúrne centrum. Priemysel petrochemický (rafinéria ropy), cementársky. Medzinárodné letisko. Osídlenie pred 1762, začiatkom 20. stor. 6-tis. obyvateľov (obchod, lov perál). Po 1962 rozvoj a intenzívna výstavba mesta v modernom štýle (množstvo mrakodrapov) v dôsledku ťažby ropy v emirátoch. Veľká mešita šejka Zajda (1996 – 2007), výstavné centrum (2007), galérie (Louvre Abú Zabí, 2017, architekt J. Nouvel).

abúzus

abúzus [lat.] —

1. zneužívanie;

2. nadmerné (často návykové) požívanie látok (napríklad alkoholu, nikotínu, kávy, liečiv) škodlivých pre ľudský organizmus.

Abwehr

Abwehr [-vér; nem.] — nemecká vojenská spravodajská služba, od 1944 súčasť Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti, 1935 – 44 bol jej náčelníkom admirál W. Canaris. Plnila najmä úlohy vojenskej rozviedky a kontrarozviedky na fronte, v prifrontovom pásme a v zázemí. Na území Slovenska, Čiech a Moravy aktívne pracovala počas 2. svet. vojny prostredníctvom rozvetvených agentúrnych sietí proti domácemu protifašistickému odbojovému hnutiu. Na Slovensku mala úradovne v Prešove, Poprade, Kežmarku, Ružomberku, Zvolene, Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave. Všetky podliehali služobni Juh-Východ so sídlom vo Viedni, od februára 1945 nemeckej bezpečnostnej polícii Sicherheitspolizei v Bratislave, úzko spolupracovali aj s ďalšími pobočkami najmä v Prahe, Brne a Ostrave. Najviac agentov a spolupracovníkov na Slovensku mali v zbrojárskych závodoch.

Abwehrgruppe 218

Abwehrgruppe 218 [-vér-; nem.] — od septembra 1944 do apríla 1945 najaktívnejšia a najnebezpečnejšia nemecká protipartizánska jednotka na Slovensku s krycím názvom Edelweiss (Plesnivec). Veliteľom 300-členného útvaru bol major E. von Thun-Hohenstein, veliteľom 130-členného slovenského oddielu Ladislav Nižňanský (*1917, †2011). Zo sídla v Kremnici podnikla jednotka okolo 50 represívnych akcií na str. a záp. Slovensko, pri ktorých zavraždila vyše 300 obyvateľov a asi 600 zajatcov odovzdala Nemcom.

ABWT

ABWT [ej bí dabljú tí], angl. actual gross weight — označenie skutočnej brutto registrovanej tony (BRT).

Abydos

Abydos [gr.], egypt. Abdžu, arab. Arába el-Madfúna — rozľahlá archeologická lokalita v Hornom Egypte na záp. brehu Nílu. V sev. časti nazývanej Kóm es Sultán sa nachádzajú zvyšky mestského osídlenia pochádzajúce z ranodynastického obdobia. Bol tam postavený chrám zasvätený bohovi Chentejimentejuovi (aj Chontamentej), ktorý neskôr splynul s bohom Usirom. V priestoroch chrámu boli objavené početné stély s kráľovskými dekrétmi a výsadami. Vďaka Usirovmu kultu sa Abydos stal významným náboženským a pútnickým centrom celého Egypta, preto jeho územie pokrývajú hrobky od preddynastického až po koptské obdobie. V oblasti Umm el-Káb sa nachádzajú zvyšky hrobiek kráľov z 1. a 2. dynastie; najnovšie výskumy tam však objavili doklady o kráľoch pochádzajúcich z ešte staršieho obdobia, zaradených k tzv. dynastii 0. Hrobky ranodynastických kráľov sa skladali z jednoduchej vymurovanej pohrebnej komory zastrešenej brvnami. Nadzemné časti sa nezachovali, predpokladá sa však, že ich tvorili násypy piesku ohradeného postrannými múrmi. Kráľovské hrobky boli obklopené ohradným múrom a vedľajšími hrobkami a predpokladá sa, že s nimi boli funkčne spojené rozľahlé tehlové stavby v severnej časti Abyda, v súčasnosti nazývanej Šunet el-Zebíb. Od Str. ríše si egyptskí panovníci stavali v Abyde kenotafy. Z nich najznámejší a najvýznamnejší je tzv. Memnonion Setchiho I., ktorý dokončil jeho syn a následník Ramesse II. Z priestorov tohto chrámu pochádza zoznam egyptských panovníkov od najstaršieho obdobia do 19. dynastie, jeden z mála vzácnych písomných prameňov k chronológii egyptských dejín. Severozáp. od chrámu Setchiho I. sú zvyšky kenotafu Ramesseho II.

Abydos

Abydos — antické maloázijské prístavné mesto na najužšom mieste Hellespontu (Dardanely). Založené okolo 700 pred n. l. Známe mostom, ktorý tam dal 480 pred n. l. vybudovať Xerxés, 334 pred n. l. tadiaľ prechádzal Alexander III. Veľký, v 14. stor. ho zničili Turci. Podľa antických bájí žil v Abyde Leandros (→ Hero a Leandros).

Abymes

Abymes [abim], Les Abymes — mesto v Guadeloupe (zámorský department Francúzska) vo vých. časti ostrova Guadeloupe v mestskom zoskupení Pointe-è-Pitre; 58-tis. obyvateľov (2013). Obchodné stredisko. Pestovanie a spracovanie cukrovej trstiny.

abysál

abysál [gr. > lat.] — hlbokomorské pásmo pod hranicou prenikania slnečných lúčov (hĺbka 2 000 – 6 000 m). V oceánografickom a biologicko-ekologickom význame masa oceánskych vôd, v geologickom význame oblasť morského dna tvorená najmä rozsiahlymi podmorskými plošinami s podmorskými vrchmi a podmorskými chrbtami. Chudobné rastlinstvo abysálu reprezentujú niektoré formy baktérií a saprofytické riasy. Žijú tam zvláštne hlbokomorské živočíchy – bezstavovce aj stavovce, ktoré sú buď dravce, alebo sa živia detritom z odumierajúcich organizmov vrchných vrstiev (→ batyál).

Académie royale de danse

Académie royale de danse [akademi ruajal d dans] — kráľovská akadémia tanca v Paríži založená 1661 Ľudovítom XIV. na podnet kardinála Mazarina. Mala 13 tanečných majstrov na čele s riaditeľom (prvým bol P. Beauchamps). Zaoberala sa výučbou tanečníkov a bdela nad čistotou tanečného umenia. Pôsobila do 1780.

Académie royale de musique

Académie royale de musique [akademi ruajal d müzik] — prvá parížska opera vybudovaná na základe privilégia udeleného 1669 Ľudovítom XIV. P. Perrinovi na uvádzanie operných diel vo francúzskom jazyku. Prvým predstavením bola opera R. Camberta Pomona (Pomone, 1671), v ďalšom období sa tam uvádzali napr. najslávnejšie diela J.-B. Lullyho a J.-P. Rameaua. Koncom 18. stor. zničená ohňom. Predchodkyňa Veľkej opery v Paríži.

Acaena

Acaena [-ke-] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď ružovité. Trváce, zvyčajne vždyzelené byliny alebo polokry vyskytujúce sa na celej juž. pologuli. Majú striedavé nepárnoperovité, do 15 cm dlhé rôznofarebné listy zložené z úzkych podlhovastých vajcovitých listkov a drobné bezlupienkové kvety usporiadané v stopkatých klasoch al. v hlávkach, plod nažka. Patrí sem okolo 100 druhov, napr. do 15 cm vysoká Acaena microphylla so sivozelenými listami a s červenými ostnatými plodmi.

Acaill

Acaill [ekeil] — ostrov pri záp. pobreží Írska; 145 km2, 2,6 tis. obyvateľov (2013). Maximálna výška 672 m n. m. Poľnohospodárstvo, rybolov, turistika. S Írskom spojený mostom.

Acajutla

Acajutla [akachut-] — prístavné a kúpeľné mesto v záp. časti Salvádora v departmente Sonsonate na pobreží Tichého oceána asi 65 km záp. od hlavného mesta San Salvador; 25-tis. obyvateľov (2007). Hlavné stredisko ťažkého priemyslu v krajine, ďalej petrochemický (rafinéria ropy), chemický (produkcia priemyselných hnojív) a cementársky priemysel. Jeden z najvýznamnejších námorných prístavov štátu (najmä vývoz kávy a ropy), železničné spojenie s hlavným mestom San Salvador. Morské kúpele.

ACAN

ACAN, ACAN-EFE, špan. La Agencia Centroamericana de Noticias — stredoamerická spravodajská agentúra so sídlom v Paname založená 1973 z iniciatívy 6 stredoamerických štátov (Panama, Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvádor). Úzko spolupracuje so španielskou spravodajskou agentúrou EFE, ktorá je jej spoluvlastníkom.

Acanthoceras

Acanthoceras [akanto-; lat.] — rod vyhynutých štvoržiabrovcov z podtriedy amonitov (→ amonitotvaré). Vyznačuje sa širokodiskovitou evolútnou schránkou s odkrytým hlbokým umbilikom. Významná skamenelina vrchnej kriedy (→ cenoman) Európy, Ázie, Afriky a Sev. Ameriky.

ACAP

ACAP, fr. Agence Camerounaise de Presse — kamerunská spravodajská agentúra so sídlom v Yaoundé.

a cappella

a cappella [ka-; tal.] — hud. 1. vokálna, spravidla viachlasná hudba bez inštrumentálneho sprievodu; aj zborový spev bez inštrumentálneho sprievodu; 2. pôvodne označenie polyfónneho štýlu v hudbe 16. stor., v ktorom hudobné nástroje iba zosilňovali alebo nahrádzali jednotlivé hlasy.

Acapulco de Juárez

Acapulco de Juárez [akapulko chua-], Acapulco — prístavné a kúpeľné mesto na severozápade Mexika v štáte Guerrero na pobreží Tichého oceána; 708-tis. obyvateľov, aglomerácia 887-tis. obyvateľov (2015). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie tropického ovocia, kávovníka, cukrovej trstiny, chov hospodárskych zvierat). Priemysel potravinársky, stavebných materiálov. Založené v 16. stor., v koloniálnom období významné prekladisko na tzv. ázijskej ceste. Veľké medzinárodné letisko. Jedno z najpopulárnejších kúpeľných a rekreačných stredísk na záp. pologuli, dejisko mnohých festivalov. Diaľnicou spojené s hlavným mestom krajiny Mexikom.

Acarigua

Acarigua [aka-] — mesto v severozáp. časti Venezuely v autonómnom štáte Portuguesa na úpätí záp. výbežkov Ánd; 203-tis. obyvateľov (2012), aglomerácia s mestom Araure 334-tis. obyvateľov (2015). Významné centrum potravinárskeho priemyslu a obchodu s poľnohospodárskymi produktmi (sezam, ryža, tabak, kukurica a i.). Založené 1641. Prechádza ním cesta spájajúca záp. časti Venezuely s oblasťou hlavného mesta Caracas.

Acastov pohár

Acastov pohár [akas-] — označenie typu starovekej keramiky, lievikovito roztvorenej nádoby hornoitalskej proveniencie, zdobenej pásovitými reliéfmi a nápismi. Výnimočne sa vyrábala aj v období raného rímskeho cisárstva, napr. v lokalitách Magdalensberg (Rakúsko) a Haltern (juž. Nemecko).

Accardo, Salvatore

Accardo [akkar-], Salvatore, 26. 9. 1941 Turín — taliansky huslista a dirigent. Študoval na konzervatóriu v Neapole u Luigiho d’Ambrosia (*1885, †1957). Víťaz husľovej súťaže v Ženeve (1956) a Paganiniho súťaže v Janove (1958). R. 1971 založil festival Neapolský hudobný týždeň na špičkové pestovanie komornej hudby, 1992 sláčikové kvarteto Quartetto Accardo a 1996 komorné teleso Orchestra da Camera Italiana. Medzinárodne uznávaný interpret tvorby N. Paganiniho a romantických virtuóznych skladieb. Ako prvý huslista nahral na hudobné nosiče komplet šiestich Paganiniho husľových koncertov. Viacerí významní skladatelia (A. Piazzolla, I. Xenakis, W. Piston) mu venovali svoje skladby. Pedagóg na konzervatóriu v Siene, kde usporadúva aj interpretačné kurzy.

accelerando

accelerando [ače-; tal.] — hud. postupne zrýchľovať.

accentato

accentato [ačen-; tal.] — hud. dôrazne.