Vyhľadávanie podľa kategórií: geografia regionálna – Ázia - Mjanmarsko

Zobrazené heslá 1 – 6 z celkového počtu 6 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Kajaský štát

Kajaský štát, barmsky Kaja pyijne, pôvodne Karenni — štát vo vých. časti Mjanmarska hraničiaci s Thajskom; rozloha 11 733 km2, 285-tis. obyvateľov (2010), hlavné mesto Loi-kaw. Hornatý povrch výrazne rozčlenený dolinami rieky Salwin a jej prítokov, maximálna výška územia 2 620 m n. m. Vegetácia vlhkých vždyzelených rovníkových lesov. Pestovanie najmä ryže na umelo zavlažovanej pôde, ďalej kukurice, prosa, sezamu, podzemnice olejnej a zeleniny. Ťažba tíkového a borovicového dreva (nelegálna ťažba viedla k výraznému úbytku lesov), produkcia laky. Ťažba alabastru, rúd cínu a volfrámu. Pri vodopádoch na rieke Balu Chaung hydroelektráreň Lawpita, ktorá je najväčšou hydroelektrárňou Mjanmarska (na celkovej produkcii elektrickej energie krajiny sa podieľa 20 %). Kajaský štát má obrovský potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu (mohutné pohoria, dravé rieky, viacero jazier a vodopádov). Slabšie vyvinutá cestná sieť, väčší význam má riečna doprava, letisko v Loi-kaw. Obyvatelia: Kajahovia, Kareni, Šani, Barmčania a i. Náboženstvo: buddhizmus, kresťanstvo, animizmus.

Kajaský štát bol utvorený po vzniku nezávislej republiky Barmský zväz (1948; dnes Mjanmarsko) vo vých. časti krajiny v oblasti obývanej prevažne Kajahmi pod názvom Karennijský štát, od 1952 súčasný názov. Už od svojho vzniku dejisko ozbrojených konfliktov medzi Kajahmi (→ Kajahovia) vedenými Karennijskou národnou pokrokovou stranou (Karenni National Progressive Party, KNPP; založená 1955) a jej ozbrojenou zložkou Karennijskou armádou (Karenni Army); → Mjanmarsko, Dejiny.

Karenský štát

Karenský štát, barmsky Kayin pyijne — štát v juhových. časti Mjanmarska na hranici s Thajskom; rozloha 30 383 km2, 1,733 mil. obyvateľov (2012), hlavné mesto Pa-an. Sev. a vých. časť sú prevažne hornaté, str. a juž. časť nížinaté. Hlavná rieka: Salwin. V horských oblastiach vždyzelené rovníkové lesy. Pestovanie kardamómu a čierneho korenia.

Obyvatelia: Kareni, Kajahovia, Barmčania, Šani a i. Náboženstvo: buddhizmus, kresťanstvo, animizmus, islam.

Karenský štát bol vytvorený po vzniku nezávislej republiky Barmský zväz (1948; dnes Mjanmarsko). Už od vzniku bolo územie Karenského štátu dejiskom bojov s ústrednou vládou za nezávislosť (→ Kareni; → Mjanmarsko, Dejiny).

Arakanské vrchy

Arakanské vrchy, barmsky Arakan Yoma, aj Rakhain Yoma — horská reťaz v juhozáp. časti Mjanmarska medzi pobrežím Bengálskeho zálivu a údolím rieky Iravadi. Najvyšší vrch Victoria (Victoria Taungdoik), 3 094 m n. m. Mladé pohorie vyvrásnené v alpskej orogenéze, budované kryštalickými prvohornými i druhohornými horninami a treťohornými usadenými horninami (kriedové vápence a pieskovce). Tvorí 900 km dlhú bariéru medzi Indiou a Mjanmarskom, zároveň je klimatickým predelom, zabraňuje prieniku monzúnových dažďov zo str. Mjanmarska.

Jakchainský štát

Jakchainský štát, bývalý Arakanský štát, barmsky Yakchain pyijne — štát v západnom Mjanmarsku pri pobreží Bengálskeho zálivu na severe hraničiaci s Bangladéšom; rozloha 36 778 km2, 3,188 mil. obyvateľov (2014), hlavné mesto Sittwe. Od ostatnej časti Mjanmarska oddelený Arakánskymi vrchmi tiahnucimi sa zo severu na juh, zväčša hornatý povrch, najvyšší štít Sun Taung, 1 989 m n. m., nížinné oblasti jedine v strednej časti silno zabahneného pobrežia a na severe v estuári rieky Kaladan. V horských oblastiach vždyzelené rovníkové lesy, na zabahnených pobrežiach mangrovy. Pestovanie ryže, citrusov, tabaku, kokosovníka a i.; rybolov (hlavný rybársky prístav Sittwe). Textilný priemysel, ťažba dreva, získavanie živice (na výrobu farbív), na pobreží ťažba ropy a zemného plynu. Tri vodné elektrárne (spolu 687 MW). Slabo rozvinutá cestná sieť, päť menších letísk.

Prvým štátnym útvarom na území dnešného Jakchainského štátu bolo kráľovstvo Arakan, ktoré tam s prestávkami jestvovalo od 3. – 4. stor. až do 1785, keď bolo dobyté Barmčanmi (→ Mjanmarsko, Dejiny).

Iravadi

Iravadi, Erawadi Myit, Irrawaddy — najdlhšia rieka Mjanmarska; dĺžka 2 150 km, rozloha povodia 430-tis. km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 13 600 m3/s. Vzniká sútokom zdrojníc Nmai Hka a Mali Hka prameniacich v pohraničnej oblasti Mjanmarska a Číny, tečie prevažne južným smerom. Asi 300 km od ústia do Andamanského mora tvorí deltu (30 000 km2) s množstvom ramien (dve najväčšie sú splavné). Najvyššie vodné stavy v auguste a septembri. Najväčší prítok: Čindwin (pravostranný). Splavná 1 100 km od ústia, počas vysokých vodných stavov 1 440 km, na hornom toku využívaná na splavovanie dreva, na strednom a dolnom toku na zavlažovanie, energetický potenciál takmer bez využitia. Veľké mestá na rieke: Mándalej, Rangún (v delte). Delta rieky Iravadi je významnou oblasťou pestovania ryže.