Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Vyhľadávanie podľa kategórií: geografia regionálna – Afrika - Mali

Zobrazené heslá 1 – 3 z celkového počtu 3 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Bamako

Bamako — hlavné mesto Mali na juhozápade krajiny na ľavom brehu rieky Niger, administratívne stredisko dištriktu Bamako Capital District; 1,809 mil. obyvateľov, metropolitná oblasť 2,757 mil. obyvateľov (2009). Je najväčším mestom krajiny a jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest Afriky. Predstavuje politické, priemyselné, obchodné a kultúrne stredisko štátu. V Bamaku je rozvinutý priemysel textilný, potravinársky (mäsopriemysel, výroba oleja, spracovanie ovocia), rybný, tabakový, chemický (o. i. výroba plastov), strojársky, obuvnícky, kožiarsky, energetický, drevársky (výroba zápaliek); umelecké remeslá (tkáčstvo, zlatníctvo, výrobky z dreva, kože a zo slonovej kosti). Je dopravnou križovatkou na železničnej trati Dakar – Niger spájacej územie Mali so Senegalom s námorným prístavom v Dakare (v súčasnosti mimo prevádzky, železničné spojenie funguje iba po mesto Kayes), má cestné spojenie s mestami Koulikoro, Kati, Kolokani, Ségou, Sikasso, riečny prístav a medzinárodné letisko Aéroport international Modibo Keïta (15 km južne od centra). Rieka Niger je na území mesta preklenutá tromi mostami.

Územie mesta bolo osídlené už v paleolite. V stredoveku predstavovalo obchodné a vzdelávacie centrum islamských učencov. Od roku 1883 bolo súčasťou francúzskych kolónií, od 1908 hlavným mestom Francúzskej západnej Afriky (od 1920 Francúzskeho Sudánu).

Bamako predstavuje jedno z najkrajších miest západnej Afriky, vyznačujúce sa modernou výstavbou. V meste má sídlo katolícke arcibiskupstvo, viaceré vzdelávacie a vedeckovýskumné centrá (vysoké školy, inštitút pre výskum lepry), národná knižnica, národné múzeum so zbierkami tradičného afrického umenia, ako aj zoologická a botanická záhrada.

Kayes

Kayes [kaj] — mesto v záp. časti Mali v blízkosti hranice so Senegalom na rieke Senegal, administratívne stredisko regiónu Kayes; 148-tis. obyvateľov (3. najväčšie mesto štátu, 2012). Priemysel strojársky (železničné dielne), potravinársky, kožiarsky. Dopravná križovatka na železničnej trati Dakar – Niger (otvorená 1924, dĺžka 1 287 km; názov odvodený od rieky Niger) spájajúcej krajinu s hlavným mestom Senegalu Dakarom, diaľničné spojenie s hlavným mestom Bamako, riečny prístav (konečné miesto plavby po Senegale), letisko. Pôvodne bolo Kayes malou bezvýznamnou obcou, postupne po vybudovaní železničného spojenia Dakar – Niger sa z neho vyvinulo obchodné centrum (1881). R. 1892 – 99 (počas francúzskej koloniálnej éry) hlavné mesto Francúzskeho Sudánu. Juhových. od Kayes sa nachádza pevnosť Medina (vybudovaná 1855).

Kita

Kita — mesto v juhozáp. časti Mali v regióne Kayes na vých. svahu vrchu Kita; 8,2 tis. obyvateľov (2013). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie bavlníka, podzemnice olejnej a i.). Železničná stanica na trati spájajúcej hlavné mesto Bamako s Dakarom (Senegal). Od 1966 mesto.