Vyhľadávanie podľa kategórií: geografia regionálna – Ázia - Srí Lanka

Zobrazené heslá 1 – 8 z celkového počtu 8 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Adamov vrch

Adamov vrch, angl. Adam’s Peak, sinhalsky Samanalakanda — druhý najvyšší vrch Srí Lanky, 2 243 m n. m. Budovaný paleozoickými rulami. Na vrchole sa nachádza zníženina hlboká 1,5 m, pripomínajúca ľudskú stupaj, vrch je preto pútnickým miestom moslimov (Adamova stopa), buddhistov (Buddhova stopa) i hinduistov (stopa boha Šivu).

Anurádhapura

Anurádhapura — mesto vo vnútrozemí Srí Lanky, administratívne stredisko provincie North Central; 51-tis. obyvateľov (2012). Centrum významnej oblasti pestovania a spracovania ryže. Zavlažovacie zariadenia.

Založené v 5. stor. pred n. l., 377 pred n. l. – 1017 n. l. hlavné mesto sinhalskej Srí Lanky (rozvoj až do tamilskej invázie do krajiny). Znovu sa rozvíjalo až od 2. pol. 19. stor. Cestné a železničné spojenie s juž. časťou krajiny. Buddhistické pútnické miesto s množstvom stavebných pamiatok (kláštory, paláce, sochy); 1982 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Jápané

Jápané [sinhalsky], aj Jápanaja, tamilsky Jálppánam, anglicky Jaffna — prístavné mesto v sev. časti Srí Lanky na polostrove Jápané v lagúne Indického oceána, administratívne stredisko Severnej provincie; 89-tis. obyvateľov (2013, prevažne tamilské obyvateľstvo). Priemysel textilný (bavlnársky), potravinársky (o .i. spracovanie kuchynskej soli); remeslá (šperkárstvo). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie ryže, tabaku, kokosovníka a ovocných stromov). Obchodný (vývoz ovocia, bavlny, tabaku, dreva a i.) a rybársky prístav. V blízkosti saliny.

Jápané sa spomína už v historickej kronike Mahávamsa (Veľká dynastia) zo 6. stor., 1215 – 1619 hlavné mesto rovnomenného tamilského kráľovstva. R. 1619 podmanené Portugalčanmi ako posledná pozícia na ostrove Cejlón, 1658 obsadené Holandskom, 1795 – 1948 pod britskou nadvládou. Od vyhlásenia republiky Srí Lanka (1972) stupňujúce sa etnické napätie, od vypuknutia občianskej vojny (1983) až do 1995 hlavná základňa tamilskej separatistickej organizácie Tigri oslobodenia tamilského Ílamu usilujúcej sa o samostatný tamilský štát (→ Tamili, → Srí Lanka). R. 2004 mesto zasiahnuté cunami. Stavebné pamiatky: viaceré hinduistické chrámy (napr. Nallur Kandaswamy Kovil, založený pravdepodobne 948, súčasná stavba 1749), verejná knižnica (založená 1933, uchovávala bohatú zbierku tamilských kníh a historických dokumentov, počas etnických nepokojov koncom mája 1981 políciou vypálená a deštruovaná, čo bolo o. i. jedným z podnetov vypuknutia občianskej vojny; 2001 – 03 znovuvybudovaná). Viacero vysokých škôl, univerzita (1979), hinduistická vysoká škola (1890); sídlo rímskokatolíckeho biskupstva.

Kandy

Kandy, sinhalsky Mahanuvara, tamilsky Kanti — mesto v str. časti Srí Lanky ležiace na náhornej plošine, administratívne stredisko Centrálnej provincie; 125-tis. obyvateľov (2011). Významné priemyselné stredisko, priemysel textilný, nábytkársky, informačný; remeslá (tkáčstvo, zlatníctvo a i.). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie čajovníka, ryže, kaučukovníka, kardamómu). V blízkosti ťažba vápenca. Cestný uzol. Turistické stredisko.

Založené v 14. stor. vládcom kráľovstva Gampola Vikramabáhuom III. (vládol 1357 – 74). Od 1473 sídelné mesto polozávislého, od 1592 nezávislého Kandyjského kráľovstva (do 1815, keď sa dostalo pod britskú nadvládu).

Stavebné pamiatky: čiastočne zachovaný architektonický komplex kráľovského paláca (založený v 14. stor., prestavaný v 18. a začiatkom 19. stor., významný príklad tradičnej architektúry, dnes Národné múzeum) s Chrámom Buddhovho zuba (Šrí Daladá máligáva; založený 1603, prestavaný v 17. stor., obnovený v 19. – 20. stor.; bohatá sochárska a maliarska výzdoba; významné buddhistické pútnické miesto, nachádza sa tam posvätná relikvia Buddhov zub), v ktorom sa každoročne konajú tradičné náboženské slávnosti (Esala perahera). Súčasťou kráľovského paláca je aj audienčná hala (Magul Maduva, 1784). R. 1988 bol celý komplex zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ďalšie stavebné pamiatky: viacero buddhistických chrámov (Gadaladenija, Lantikatilaka, Ridi vihára, bývalý kráľovnin palác (16. stor.), prestavaný v 19. stor. na kláštor Malvate Pansala, množstvo budov v štýle koloniálnej architektúry (19. – zač. 20. stor.). Viaceré verejné parky (napr. Kráľovská bot. záhrada). Univerzita, výskumné ústavy. Sídlo rímskokatolíckeho biskupstva.