Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Vyhľadávanie podľa kategórií: biológia – zoológia, stavovce

Zobrazené heslá 1 – 4 z celkového počtu 4 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

fauna

fauna [podľa bohyne Fauny] — živočíšstvo; v najširšom význame všetky živočíchy žijúce na Zemi, v užšom význame súbor živočíšnych druhov (taxónov) vyskytujúcich sa na určitom geograficky vyčlenenom území, v určitej oblasti a v určitom čase. Súbor druhov živočíchov dokladovaných skamenelinami sa nazýva fosílna fauna (aj paleofauna). Štúdiom fauny na určitých územiach sa zaoberá faunistika.

faunistika

faunistika — náuka o faune; odvetvie zoológie zaoberajúce sa určovaním a súpisom všetkých živočíšnych druhov vyskytujúcich sa na určitom území. Základom faunistiky je súpis a zber živočíchov v teréne, súpis ekologických poznámok k ich výskytu, mapovanie výskytu živočíchov v štvorcových sieťach, dlhodobé sledovanie fauny určitého miesta s cieľom monitorovať zmeny ap. Údaje získané pomocou faunistiky sú nevyhnutné pri ochrane živočíchov. Z faunistiky vychádza zoogeografia. Nazvaná podľa rímskej bohyne Fauny.

hlavačka

hlavačka

1. slovenský názov drobných akvaristicky atraktívnych rýb z čeľade býčkovité;

2. starší názov rodu kyjačka.

karapax

karapax [lat.] —

1. vonkajšia chitínová kostra niektorých kôrovcov (napr. krabov, rakov, vidlonôžok) chrániaca a spevňujúca ich telo alebo jeho časti, na ktorých sú prichytené svaly; kôrovce karapax v priebehu rastu niekoľkokrát zvliekajú;

2. chrbtová časť panciera korytnačiek epidermálneho (pokožkového) pôvodu (→ carapax).