a-

Text hesla

a- [gr.] — predpona s významom ne-, bez-.

Text hesla

a- [gr.] — predpona s významom ne-, bez-.

Zverejnené v auguste 1999.

A- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/node/8