in-

Text hesla

in- [lat.] —

1. predpona s významom v, do;

2. predpona vyjadrujúca zápor.

Text hesla

in- [lat.] —

1. predpona s významom v, do;

2. predpona vyjadrujúca zápor.

Zverejnené v novembri 2013.

In- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/node/6346