in spe

Text hesla

in spe [spé; lat.] — nádejný, perspektívny; v nádeji, v budúcnosti.

Text hesla

in spe [spé; lat.] — nádejný, perspektívny; v nádeji, v budúcnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

In spe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/spe