samozápal

Text hesla

samozápal — zapálenie zmesi paliva a vzduchu v spaľovacom priestore zážihového motora nezávisle od preskočenia iskry zapaľovacej sviečky. Nastáva pri určitých podmienkach (tlak, teplota, kvalita paliva, zloženie zmesi, alternatívny zdroj tepla). Je nežiaducim javom, ktorý je zapríčinený najmä nesprávnym nastavením parametrov motora či použitím nevhodného paliva alebo mazacieho oleja. Samozápal pred preskočením iskry je väčšinou spôsobený rozžeravenou súčasťou v spaľovacom priestore – môže ňou byť napr. olejový karbón (nespálené zvyšky paliva a mastiaceho oleja usadené na stenách spaľovacieho priestoru), elektródy nevhodnej zapaľovacej sviečky, prečnievajúce tesnenie, výfukový ventil a pod. Chod motora je pritom nerovnomerný, nastáva preťaženie kľukového mechanizmu a motor často beží ďalej aj po vypnutí zapaľovania (význam 2). Samovoľné zapálenie zmesi môže vzniknúť aj po preskočení iskry (→ detonačné spaľovanie).

Zverejnené 6. júna 2024.

Samozápal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/samozapal