in rerum natura

Text hesla

in rerum natura [ré- nátúrá; lat.] — v (prirodzenej) povahe vecí.

Text hesla

in rerum natura [ré- nátúrá; lat.] — v (prirodzenej) povahe vecí.

Zverejnené v novembri 2013.

In rerum natura [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/rerum-natura