počítačom podporované softvérové inžinierstvo

Text hesla

počítačom podporované softvérové inžinierstvoCASE

Text hesla

počítačom podporované softvérové inžinierstvoCASE

Zverejnené 2. júna 2018.

Počítačom podporované softvérové inžinierstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/pocitacom-podporovane-softverove-inzinierstvo