močovod

Text hesla

močovod, ureter — trubicovitý orgán spájajúci obličkovú panvičku s močovým mechúrom. Jeho úlohou je transport moču. U dospelého človeka má priemer približne 5 mm a dĺžku okolo 25 – 30 cm. Stena močovodu sa skladá z troch vrstiev – zo sliznice, z hladkej svaloviny a z vonkajšieho väzivového obalu. Moč v močovode netečie voľne, ale transportuje sa aktívne, t. j. peristaltickými pohybmi, postupujúcimi kontrakciami hladkej svaloviny steny močovodu sa presúva až do močového mechúra. Pohybujúci sa rozšírený úsek močovodu, v ktorom sa nachádza transportovaná dávka moču, sa nazýva močové vretienko.

Zverejnené 23. marca 2023.

Močovod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mocovod