Lopezov mys

Text hesla

Lopezov mys, francúzsky Cap Lopez — plochý výbežok polostrova na západnom pobreží Afriky v štáte Gabon v delte rieky Ogooué, oddeľujúci Guinejský záliv od Atlantického oceána; dĺžka približne 30 km. Nachádza sa na ňom maják (postavený v roku 1897, v súčasnosti v dezolátnom stave), na juhovýchode je ropná rafinéria. Mys vytvára bariéru a ochranu pre prístav v meste Port-Gentil, slúžiaci na vývoz komodít na ďalšie spracovanie, prevažne do Európy. Prístav a rafinéria boli postavené v období francúzskej kolonizácie v 50. rokoch 20. stor. Severne sa nachádza chránená prírodná oblasť Réserve de Wonga Wongué, zaradená podľa Ramsarského dohovoru medzi mokrade medzinárodného významu.

Mys je nazvaný podľa portugalského moreplavca Lopesa Gonçalvesa, ktorý sa v oblasti plavil na prelome rokov 1473 a 1474.

Zverejnené 18. februára 2022.

Lopezov mys [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/lopezov-mys