Krahulčie vrchy

Text hesla

Krahulčie vrchy — geomorfologický podcelok v juhovýchodnej časti Považského Inovca. Jadrové pohorie budované granodioritovými masívmi a kryštalickými bridlicami miestami obklopenými spodnotriasovými kremencami alebo druhohornými vápencami a dolomitmi má erózny vrchovinný reliéf, najvyšší vrch Marhát, 758 m n. m. V lesných porastoch prevláda v nižších polohách dub, vo vyšších buk.

Zverejnené 26. októbra 2023.

Krahulčie vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krahulcie-vrchy