Krafftov bod

Text hesla

Krafftov bod, Krafftova teplota, kritická micelárna teplota — minimálna teplota, pri ktorej povrchovo aktívne látky (surfaktanty) vytvárajú po dosiahnutí kritickej koncentrácie (→ kritická micelárna koncentrácia) micely. Označuje trojný bod fázovej premeny, pod ktorého teplotou a koncentráciou povrchovo aktívna látka zostáva vo forme samostatných molekúl. Nazvaný podľa nemeckého chemika Friedricha Kraffta (*1852, †1923).

Zverejnené 25. júla 2022.

Krafftov bod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krafftov-bod