Kr

Text hesla

Kr

1. chem. zn. kryptónu;

2. náb. skratka dvoch kníh Starého zákona (1 Kr – Prvá kniha kráľov, 2 Kr – Druhá kniha kráľov); → Králi; → Biblia.

Zverejnené 17. marca 2022.

Kr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kr