Kozol

Text hesla

Kozol — vrch v Malej Fatre v západnej časti Martinských holí, 1 119 m n. m. S priľahlým okolím tvorí národnú prírodnú rezerváciu v katastri obce Turie v okrese Žilina (vyhlásená 1993, rozloha 91,6 ha) zriadenú na ochranu výrazného skalného zoskupenia s lesnými fytocenózami s výskytom chránených ohrozených a vzácnych druhov rastlinstva, mäkkýšov a entomofauny.

Zverejnené 27. októbra 2023.

Kozol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozol