kozmopolitný

Text hesla

kozmopolitný [gr.] — 1. biol. kozmopolitný organizmus → kozmopolit; 2. filoz., politol. založený na → kozmopolitizme, vyznačujúci sa kozmopolitizmom.

Text hesla

kozmopolitný [gr.] — 1. biol. kozmopolitný organizmus → kozmopolit; 2. filoz., politol. založený na → kozmopolitizme, vyznačujúci sa kozmopolitizmom.

Zverejnené 25. februára 2022.

Kozmopolitný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmopolitny