kozmografia

Text hesla

kozmografia [gr.] —

1. astron. opis rozloženia kozmických telies vo vesmíre;

2. hist. zemepisné dielo opisujúce celý svet a obsahujúce aj údaje z oblasti astronómie a fyzického zemepisu.

Zverejnené 25. februára 2022.

Kozmografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmografia