kozmetika

Text hesla

kozmetika [gr.] —

1. starostlivosť o hygienu kože a telesnú krásu vrátane úpravy vzhľadu, resp. prekrývania a odstraňovania vzhľadových nedostatkov. Zameriava sa na hygienicko-preventívnu ochranu pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia (ochranná kozmetika), na spomalenie prejavov biologického starnutia, odstraňovanie kozmetických chýb a zlepšovanie estetického vzhľadu (reparatívna a liečebná kozmetika) i na zvýraznenie prirodzenej krásy (dekoratívna kozmetika). Využíva poznatky z biochémie, chémie, dermatológie, plastickej chirurgie, farmácie, psychológie a i. Je určená pre všetkých ľudí a diferencovaná podľa veku a pohlavia. Bežne sa vykonáva aplikáciou kozmetických prípravkov a pomocou kozmetických úkonov s cieľom všestranne a čo najdlhšie udržať zdravie a optimálny vzhľad kože a spomaliť zjavné prejavy jej starnutia, pričom sa uskutočňuje aj na profesionálnej úrovni v kozmetických salónoch;

2. synonymum kozmetických výrobkov; aj označenie kozmetických salónov.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kozmetika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmetika