Kozmálovské vŕšky

Text hesla

Kozmálovské vŕšky — geomorfologický podcelok Štiavnických vrchov v ich juhozápapadnom výbežku. Budovaný andezitmi a ich pyroklastikami na úpätí prekrytými sprašami a nivnými sedimentmi. Rozčlenením pedimentovej roviny (→ pediment) vznikol pahorkatinný reliéf územia. Najvyšším vrchom je Veľká Vápenná, 450 m n. m. Kozmálovské vŕšky sú od zvyšku Štiavnických vrchov oddelené Hronom, ktorý Slovenskou bránou preteká zo Žiarskej kotliny do Podunajskej nížiny. Povrch pokrývajú zmiešané lesy s prevahou dubo-hrabín. Na úpätí pohoria, najmä na juhu a juhovýchode, sú vinice (súčasť Nitrianskej vinohradníckej oblasti), v západnej časti elektráreň Mochovce (→ Atómové elektrárne Mochovce).

Zverejnené 9. novembra 2023.

Kozmálovské vŕšky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmalovske-vrsky