Koyukoni

Text hesla

Koyukoni [-ju-], vlastným menom Denaakkʼe, Dinaak̲’a, Tl’eeyegge Hʉt’aane — severoamerický indiánsky kmeň žijúci na krajnom severe USA (štát Aljaška); asi 2 300 príslušníkov (2014).

Koyukoni pôvodne žili v strednej časti dnešného štátu Aljaška pozdĺž riek Yukon a Koyukuk polousadlým spôsobom života v malých osadách v polozemnicových obydliach pokrytých mačinou, organizovaní boli v matrilineárnych rodoch. Zaoberali sa najmä lovom (sob karibu), rybolovom (losos) a zberom (bobuľovité plody), boli známi i ako skvelí obchodníci (obchodovali najmä s Inuitmi – Inupiatmi). Delili sa na tri podkmene: vlastných Koyukonov (Koyukukov, Koyukukhotanov), Kaiyuhov (Kaiyuhkhotanov) a Yukonov (Yukoniov, Yukonikhotanov). Ako prví z Európanov s nimi prišli do kontaktu koncom 30. rokov 19. stor. Rusi. Koyukoni boli kultúrne silno ovplyvnení (viac ako iné kmene) susediacimi Inuitmi (Inupiatmi). V roku 1985 vytvorili spolu s ďalšími aljašskými indiánskymi kmeňmi Radu athabaských kmeňových vlád (Council of Athabascan Tribal Governments, CATG) so sídlom v meste Fort Yukon, ktorá sa usiluje o rozvoj vzdelanosti a o ochranu zdravia a životného prostredia domorodých komunít.

Jazyk Koyukonov (denaakkenaageʼ, denaakkʼe, dinaak̲’a, ten’a, koyukon) patrí do skupiny severoathabaských jazykov jazykovej rodiny na-dené, je veľmi blízky jazyku Ingalikov a Holikačukov.

Zverejnené 15. novembra 2023.

Koyukoni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koyukoni