kovovníčkovité

Text hesla

kovovníčkovité, Heliozelidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad motýle (Lepidoptera); v najnovších zoologických systémoch bronzovníčkovité. Drobné, niekoľko mm dlhé, bronzovo sfarbené (odtiaľ názov) denné motýle vyskytujúce sa na celom svete. Larvy sa živia listovým parenchýmom (→ mínovanie), mínujú na rastlinách z čeľade brezovité, bukovité a drieňovité. Prezimuje kukla, počas roka majú jednu generáciu.

Patrí sem okolo 30 rodov približne so 130 druhmi, na Slovensku sa vyskytujú štyri druhy: bronzovníček svíbový (Antispila metallella), bronzovníček Treitschkeho (Antispila treitschkiella), bronzovníček dubový (Heliozela sericiella) a bronzovníček jelšový (Heliozela resplendella).

Zverejnené 15. novembra 2023.

Kovovníčkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovovnickovite