Kovovlad

Text hesla

Kovovlad, Kovlad — prírodný démon s ľudskou podobou, vládca podzemných pokladov a nerastov (rúd). Predstavy o ňom sa vyskytovali najmä v baníckych oblastiach. Podľa záznamov z okolia Kremnice si ho ľudia predstavovali ako mladého muža, ktorý trestal zlých ľudí a odmeňoval dobrých. Údajne sídlil v podzemných palácoch a vládol permoníkom. Niekedy bola za jeho ženský náprotivok pokladaná Runa.

Postava Kovovlada sa vyskytuje aj v slovenských ľudových rozprávkach, najznámejší je motív o pyšnej dievčine, ktorá bola Kovovladom potrestaná v jeho podzemnom paláci tým, že dostala jesť iba medený, strieborný a zlatý chlieb (ľudová rozprávka Ľubka a Kovovlad vydaná v 8-zv. zbierke Prostonárodné slovenské povesti od Pavla Dobšinského, 1880 – 83).

Zverejnené 15. novembra 2023.

Kovovlad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovovlad