kovovkovité

Text hesla

kovovkovité, Pteromalidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), nadčeľaď chalcidky. Drobné, zvyčajne 2 – 3 mm dlhé osičky so zvyčajne stopkatým prvým článkom bruška, silno redukovanou žilnatinou krídel, päťčlánkovými chodidlami a kovovolesklým sfarbením. Vyvíjajú sa paraziticky prevažne v hmyze, napr. vo voškách, v červcoch a moliciach, čím prirodzene regulujú výskyt iného škodlivého hmyzu (sú parazitoidmi využívanými pri biologickej kontrole škodcov).

Patrí sem asi 4-tis. druhov, na Slovensku sa vyskytuje okolo 600, napr. kovovka vošková (Asaphes vulgaris), ktorá parazituje vo voškách napadnutých aj iným druhom parazita (tzv. hyperparazitizmus), kovovka obyčajná (Dibrachys cavus), ktorá parazituje najmä v kuklách motýľov, a kovovka kôrniková (Rhopalicus tutela), ktorej larvy sa vyvíjajú v larvách druhov z čeľade podkôrnikovité, napr. lykožrúta smrekového.

Zverejnené 15. novembra 2023.

Kovovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovovkovite