Kovijanić, Risto

Text hesla

Kovijanić [-nič], Risto, 31. 12. 1895 Djurdjevina, Čierna Hora – 17. 11. 1990 Kotor — srbský historik a spisovateľ.

Bojoval v 1. svetovej vojne, v rokoch 1916 – 18 bol internovaný v zajateckom tábore vo Veľkom Mederi (dnes na južnom Slovensku; kniha Veľkomederské údolie smrti, Nadjmedjerska dolina smrti, 1936, v srbčine aj v slovenčine). Študoval juhoslovanskú literatúru, dejiny a nemeckú literatúru na univerzite v Belehrade. Pôsobil ako učiteľ v Sombore a vo Vrbase vo Vojvodine, v rokoch 1928 – 38 ako lektor srbochorvátskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po 2. svetovej vojne žil v Kotore, kde pôsobil ako učiteľ, neskôr ako vedecký pracovník v štátnom archíve.

Zaoberal sa výskumom juhoslovansko-slovenských vzťahov (Štúdie z dejín juhoslovansko-slovenských vzťahov, 1976) a života srbských osobností, ktoré študovali na Slovensku (Srbskí spisovatelia v Bratislave a Modre 18. stor., Srpski pisci u Bratislavi i Modri XVIII veka, 1973; Srbskí romantici na Slovensku, Srpski romantičari u Slovačkoj, 1979). Bol autorom diela Milan Hodža a Juhoslovania (Milan Hodža i Jugosloveni, 1938, v slovenčine aj v srbčine), príspevkov o významných osobnostiach (o Dositejovi Obradovićovi, Jovanovi Jovanovićovi, Jánovi Kollárovi, Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, Ľudovítovi Štúrovi a i.) a historickej práce Vita Kotorský, staviteľ kláštora Dečani (Vita Kotoranin, neimar Dečana, 1962). Bol členom viacerých vedeckých spoločností a nositeľom viacerých ocenení.

Zverejnené 5. decembra 2023.

Kovijanić, Risto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovijanic-risto