Kovář, Zdeněk

Popis ilustrácie

Zdeněk Kovář

Text hesla

Kovář, Zdeněk, 26. 1. 1917 Vsetín – 21. 6. 2004 Zlín — český dizajnér, priemyselný výtvarník a sochár. V rokoch 1939 – 43 študoval priemyselné výtvarníctvo na Baťovej Škole umění v Zlíne (u V. Makovského). V rokoch 1944 – 47 pracoval ako výtvarník konštrukčnej projekcie v Baťových závodoch, od 1947 vyučoval na Uměleckoprůmyslovej škole (od 1949 Střední uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého) v Zlíne (1949 – 89 Gottwaldov); od 1952 po prenesení školy do Uherského Hradišťa tam viedol oddelenie tvarovania strojov a nástrojov. V roku 1959 založil v Gottwaldove detašovaný Ateliér tvarování strojů a nástrojů Vysokej školy uměleckoprůmyslovej v Prahe (VŠUP), z ktorého vznikla samostatná Katedra tvarování strojů a nástrojů VŠUP (1961 profesor; 1981 – 89 jej vedúci).

V sochárskej tvorbe (realisticky poňatá figurálna plastika, portrét, diela pre architektúru) sa snažil prehodnotiť vplyv V. Makovského (Strojár, 1951). Jeho dizajnérska tvorba (navrhoval najmä pracovné nástroje pre rozličné profesie) sa vyznačovala zmyslom pre funkčné a prevádzkové vlastnosti, tvarovou jednoduchosťou a vysokou estetickou úrovňou. K jeho najvýznamnejším dielam patria návrhy karosérií nákladných automobilov Tatra 137 a Tatra 138 (1956 – 58) a karoséria osobného automobilu Tatra 603 (1954). Je nositeľom viacerých ocenení.

Zverejnené 1. mája 2022.

Kovář, Zdeněk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovar-zdenek