Kovácsová, Margit

Text hesla

Kovácsová [-čo-] (Kovács), Margit, 30. 11. 1902 Győr – 4. 6. 1977 Budapešť — maďarská keramikárka. Študovala v Budapešti, 1926 – 28 vo Viedni, 1928 – 29 sochárstvo a keramiku na Štátnej škole úžitkového umenia (Staatsschule für Angewandte Kunst) v Mníchove, v 30. rokoch 20. stor. absolvovala viaceré študijné cesty (1933 pracovala v Sèvres).

Spolu s Istvánom Gádorom (*1891, †1984) a Gézom Gorkom (Gorka; *1894, †1971) patrí k zakladateľským osobnostiam modernej maďarskej umeleckej (ateliérovej) keramickej tvorby. Inšpirovala sa secesiou, art-décom, expresionizmom i francúzskou gotikou, od zač. 40. rokov 20. stor. aj románskym, byzantským a ľudovým umením, experimentovala s rozličnými technológiami a žánrami, prekročila hranice medzi úžitkovým a vysokým umením. V harmonicky koncipovaných terakotových reliéfoch a plastikách prejavila imagináciu, rozprávačský talent, cit pre materiál a štylizačné schopnosti (Keramikár pri točni, 1929). Jej originálny štýl je charakteristický kultivovanou modeláciou, ornamentálnym bohatstvom, tematickou (tvorila aj diela s mytologickou a biblickou tematikou), technickou a epickou šírkou a spontánnosťou, typickými v jej dielach sú subtílne, štíhle postavy s naivným výrazom tváre a s pôvabnými gestami (Dievča pozerajúce sa do zrkadla, 1933 – 34). Vytvárala modelované i na hrnčiarskom kruhu točené plastiky s výraznou farebnosťou (Sestry, 1942; Princezná, 1944), dekoratívne predmety i nádoby, na ktorých uplatnila vlastnú bohatú ornamentiku. Vytvorila aj množstvo diel pre architektúru, napr. 1937 – 39 kazateľnicu pre Kostol božského srdca Ježišovho (1937) v Komárome, 1937 keramický reliéf Budapešť, kráľovná Dunaja pre Svetovú výstavu v Paríži. Svojou tvorbou reprezentovala univerzálne hodnoty nadčasovej výpovede, humanizmu, zrozumiteľnosti, krásy a profesionálneho majstrovstva. Nositeľka viacerých ocenení, napr. Veľkej ceny na Svetovej výstave v Bruseli (1958). V roku 1973 bolo otvorené Múzeum Margit Kovácsovej (Kovács Margit Kerámiamúzeum) v Szentendre a 1974 stála expozícia jej prác v Mestskom umeleckom múzeu (Városi művészeti múzeum) v Győri.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kovácsová, Margit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovacsova-margit