kostná čerň

Text hesla

kostná čerň — čierny pigment prírodného pôvodu. Získava sa spaľovaním vysušených zvieracích kostí alebo rohov bez prístupu vzduchu. Takto vyrobená čerň obsahuje 15 % amorfného uhlíka a 85 % vápenatých a horečnatých solí, je intenzívnym čiernym pigmentom s dobrou krycou schopnosťou. Od 18. stor. kostná čerň čiastočne nahrádzala vzácnejšiu, rovnakým spôsobom získavanú slonovú čerň (niekedy sa aj slonová čerň označuje názvom kostná čerň alebo sa obidva názvy používajú ako synonymné).

Zverejnené 22. februára 2022.

Kostná čerň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kostna-cern