Korytné

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Korytné — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji na rozhraní Hornádskej kotliny a pohoria Branisko v blízkosti cestného priesmyku Branisko, 509 m n. m.; 99 obyvateľov (2023). Menej členité územie kotliny prechádza smerom do pohoria do členitejšieho reliéfu. V nižších nadmorských výškach je odlesnená a poľnohospodársky využívaná krajina, v pohorí prevažujú ihličnaté lesy.

Obcou prechádza cesta III. triedy napájajúca sa v juhovýchodnej časti katastra na cestu I. triedy Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Michalovce prechádzajúcu priesmykom Branisko. Katastrom prechádza diaľnica D1 využívajúca diaľničný tunel Branisko, ktorého začiatok je vo východnej časti katastra. Tunel má dĺžku 4 975 m a je najdlhším prevádzkovaným dopravným tunelom na Slovensku (od júna 2003). V prevádzke je zatiaľ iba jeden tubus.

Obec je písomne doložená v roku 1297 ako terra Korytnik, 1343 Koretnyk, Korethnyk, Koruthnyk, v rokoch 1416, 1423 Korythnyk, 1773, 1786 Korotnok, Koritnye, v roku 1808 Korotnok, Korytno, v rokoch 1863 – 1913 Korotnok, v roku 1996 Korytné; v rokoch 1913 – 96 bola súčasťou obce Poľanovce.

Pôvodne patrila Spišskému hradu, v roku 1297 ju Ondrej III. za vojenské zásluhy a službu kráľovi daroval bratom Marekovi a Michalovi, synom Gureda, zakladateľa rodu z Korytného, jeho potomkovia používali prídomok Korytnický (Korotnoky). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: ruiny klasicistickej kúrie zo začiatku 19. stor., rímskokatolícky klasicistický Kostol sv. Matúša apoštola (1816), klasicistická prícestná kaplnka (1817), kamenná kováčska vyhňa (1943).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 21. marca 2024.

Korytné [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korytne-0