Korytárky

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Korytárky — obec v okrese Detva v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Zvolenskej kotliny na jej styku s Veporskými vrchmi, 425 m n. m.; 938 obyvateľov (2023); miestne časti: Korytárky, Zlatnô. Územie má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené, menšie plochy pokrývajú zvyšky zmiešaného lesa. Do územia obce zasahuje Chránené vtáčie územie Poľana, patriace do sústavy chránených území Natura 2000.

Korytárky ležia na ceste II. triedy vedúcej z obce Kriváň do Hriňovej.

Obec vznikla v roku 1993 odčlenením od obce Kriváň. Pôvodne predstavovala laz v chotári Detvy (písomne doložený 1661), potom miestnu časť Detvy. V roku 1955 sa spolu s miestnou časťou Kriváň od Detvy odčlenila a stala sa miestnou časťou novovzniknutej obce Kriváň, od roku 1993 je samostatnou obcou. Osídlenie územia dnešnej obce súviselo s doznievajúcou valašskou a s kopaničiarskou kolonizáciou v 16. – 17. stor. Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom a roľníctvom. Od 1. svetovej vojny viedla cez Korytárky úzkorozchodná lesná železnica, ktorá smerovala z Hriňovej do Kriváňa a ktorou sa zvážalo drevo (1962 zrušená).

V amfiteátri obce sa tradične usporadúvajú folklórne podujatia Celoslovenská prehliadka heligonkárov a Celoslovenská prehliadka fujarášov.

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 21. marca 2024.

Korytárky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korytarky