Körper, Karol

Text hesla

Körper, Karol, aj Károly, aj Carl, 27. 10. 1845 Miláno – 18. 3. 1923 Bratislava — fotograf pôsobiaci v Bratislave. Prvý ateliér si založil 1869, ďalší 1894, vlastnil aj obchod s fotografickými potrebami.

Venoval sa ateliérovej portrétnej fotografii. Jeden z najproduktívnejších autorov (s E. N. Kozičom) fotografických pohľadov na Bratislavu, na jej pamiatky a blízke okolie (historické centrum mesta, Bratislavský hrad a okolie, Aupark – dnes Sad Janka Kráľa, Kalvária, Kamzík, Železná studnička) vo vizitkovom a kabinetnom formáte (vizitky, kabinetky). Autor fotografií v albume kabinetného formátu Spomienka na Prešporok (Souvenir de Pressbourg, okolo 1883) vydanom lipským vydavateľom Rudolfom Drodtleffom a fotografií v albume Pamiatka na Prešporok (Erinnerung an Pressburg – Pozsony emlék, 1900). Príležitostne dokumentoval stavebné premeny mesta (regulácia brehov Dunaja 1886 – 96, výstavba druhého železničného tunela 1900 – 02, prestavba radnice 1910 – 12), stav historických pamiatok (interiéry Letného arcibiskupského paláca) i udalosti v meste (slávnosti, trhy), na objednávku reprodukoval výtvarné a remeselné diela (pre J. Fadrusa, maliara Gustava Wintersteinera a i.). Od 90. rokov 19. stor. Körperov ateliér vydával fotografie mesta aj vo forme pohľadníc. Okolo 1910 prevzal ateliéry jeho syn Eugen (*1885, †?), zanikli pravdepodobne v období 1919 – 25.

Zverejnené 18. januára 2023.

Körper, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korper-karol