koronandy

Text hesla

koronandy [lat.] — cyklické a polycyklické organické zlúčeniny, ktoré majú v cykle zabudované donorové atómy (kyslík, dusík, síru; → crown-étery, → kryptandy), vďaka čomu sú schopné tvoriť relatívne stabilné komplexy s katiónmi alkalických kovov a alkalických zemín, ako aj s amóniovými katiónmi.

Zverejnené 22. februára 2022.

Koronandy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koronandy