koromandelský lak

Text hesla

koromandelský lak — výzdobná technika z laku totožná s čínskou a japonskou tvorbou (laka; čínska umelecká tvorba z laku). Na zvyčajne tmavom lakovom povrchu predmetov sú plošne vyrezávané dekoratívne motívy a odkryté miesta sú kolorované. Najčastejšie sa táto výzdobná technika uplatnila po roku 1600 v nábytkárstve a vo výrobe úžitkových predmetov dovážaných do Európy z južnej Indie (z Koromandelského pobrežia, odtiaľ názov).

Zverejnené 20. apríla 2022.

Koromandelský lak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koromandelsky-lak