Kornilov, Amos Kondratovič

Text hesla

Kornilov, Amos Kondratievič, 1701 – 1780 — ruský moreplavec žijúci v Archangeľsku a v jeho okolí, majiteľ lodí, príslušník staroverského hnutia. Uskutočnil niekoľko plavieb zameraných na lov mrožov v Bielom mori a Barentsovom mori a viackrát podnikol obchodné plavby z Archangeľska na Špicbergy, kde v rokoch 1737, 1738 a 1739 aj prezimoval. Významné sú jeho denníky z týchto ciest, v ktorých sú zaznamenané najmä jeho poznatky o prírodných podmienkach v polárnych oblastiach (ľad, morské prúdy, teplota vody a vzduchu, výskyt morských živočíchov a pod.).

Zverejnené 12. februára 2022.

Kornilov, Amos Kondratovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kornilov-amos-kondratovic