Kornietová

Text hesla

Kornietová — národná prírodná rezervácia v katastri obce Ľubochňa v okrese Ružomberok v Národnom parku Veľká Fatra; vyhlásená 1973, rozloha 84 ha. Zriadená na ochranu prirodzených lesných porastov pralesovitého charakteru na území budovanom vápencami a granitmi.

Zverejnené 17. apríla 2024.

Kornietová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kornietova