kornet

Text hesla

kornet [fr.] —

1. v armádach niektorých krajín v 17. – 18. stor. hodnostné označenie služobne najmladšieho dôstojníka jazdeckej kompánie; vojenský trubač. Bol nositeľom štandardy (fr. cornette, odtiaľ názov) kompánie a v boji ju musel brániť aj za cenu straty vlastného života. V rakúskej armáde boli kompánie v roku 1769 v rámci reorganizácie nahradené eskadrónami a hodnosť korneta bola zrušená;

2. protitanková riadená strela ruskej produkcie; raketový komplet dlhého dosahu s diaľkovým navedením na cieľ pomocou laserového lúča vyvinutý koncom 80. rokov 20. stor. pod názvom 9K135 Kornet (samotná strela má označenie 9M133, kódové označenie NATO je AT-14 Spriggan). Strela je vybavená tandemovou kumulatívnou hlavicou (bola skonštruovaná aj verzia s termobarickou hlavicou proti živej sile). Kornet bol vyvinutý vo dvoch variantoch: mobilný, ktorý tvorí výzbroj vozidla na báze BMP-3 (bojové vozidlo pechoty, rus. bojevaja mašina pechoty), a prenosný. Integrálnou súčasťou odpaľovacieho zariadenia kornetu je zameriavacia a navádzacia jednotka so zdrojom laserového lúča.

Zverejnené 12. februára 2022.

Kornet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kornet