Korňa

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Prírodná pamiatka Korniansky ropný prameň

Text hesla

Korňa — obec v okrese Čadca v Žilinskom kraji v Turzovskej vrchovine v doline potoka Kornianka v blízkosti hranice s Českom, 600 m n. m.; 1 976 obyvateľov (2023); miestne časti: Nižná Korňa, Vyšná Korňa. Územie je budované flyšovými pieskovcami a ílovcami, má vrchovinný až hornatinný reliéf, je prevažne zalesnené, v porastoch prevláda smrek. Vo východnej časti obce sa nachádza Korniansky ropný prameň (prírodná pamiatka, vyhlásená 1973), dokumentujúci charakteristickú naftonosnosť flyšového pásma.

Obec je cestou III. triedy napojená na cestu II. triedy Turzovka – hranica s Českom.

Vznikla v roku 1954 vyčlenením kopaničiarskych osád Vyšná Korňa a Nižná Korňa z obce Turzovka. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali výrobou šindľov a kolovratov.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol božského srdca Ježišovho (1990 – 94), pôvodný drevený kostol prestavaný z miestneho domu (1948; v súčasnosti pastoračné centrum), veterný mlyn (2013, replika staršieho z polovice 20. stor. z osady U Šulca), južne na vrchu Živčáková (787,7 m n. m.) pútnické miesto s Kaplnkou Panny Márie, Kráľovnej pokoja (1993) a rímskokatolíckym Kostolom Panny Márie, Matky cirkvi (2008 – 15), zvyšky ľudovej architektúry.

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 13. októbra 2023.

Korňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korna